Teknikinformatören

Här fanns tidigare Tekom Europe, de finns numera på https://www.technical-communication.org/

Teknikprogrammet - en bred gymnasieutbildning

Du som är intresserad av datorer, teknikutveckling och teknikens roll i samhället kan redan ägna dig åt det på gymnasiet. Det genom att gå Teknikprogrammet. Fördelen med dettas gymnasieprogram är att du kan välja mellan fem olika inriktningar. Dessa är; Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap.

På teknikprogrammet får du bland annat lära dig hur teknik produceras, utvecklas, påverkar miljön, samhället och oss människor. I utbildningen ingår det varierade kurser, allt från kemi, fysik till hållbart samhälle. Du kommer få en inblick i samhällsvetenskapliga ämnen, naturvetenskapliga samt det tekniska. 

Inriktningarna på Teknikprogrammet

Det finns som sagt fem olika inriktningar att välja på om du läser teknikprogrammet. 

Design och produktutveckling

På denna inriktning får du kunskaper om datastyrd design. Du får även lära dig stegen mellan idé till färdig produkt och olika metoder inom design och produktutveckling. 

Informations- och medieteknik

På denna inriktning läser du datakommunikation, programmering, digital media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. Passar bra att läsa denna om du vill läsa vidare till civilingenjör efter gymnasiet

Produktionsteknik

På denna inrikktning så lär du dig om konstruktion och produktion. Du får kunskap om hur man utvecklar och leder olika processer för att kunna förbättra och driva ett företag och för att förstå hur människor och maskiner ska fungera så bra som möjligt ihop. 

Samhällsbyggande och miljö

Denna inriktning innebär att du läser om miljöfrågor och byggande ur ett ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Teknikvetenskap

På denna inriktning får du lära dig om hur du använder verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering och andra arbetsmetoder inom teknikvetenskap. Du får studera mycket teknik, matematik och fysik.

För gymnasiebehörighet till Teknikprogrammet krävs godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Biologi
  • Engelska
  • Kemi
  • Matematik
  • Minst sex andra ämnen
  • Fysik