Ansök om FTI:s resestipendium

FTI erbjuder sina medlemmar att söka resestipendium för att delta i en valfri konferens om teknikinformation, t.ex. FTI:s konferens, TC europes kollokvium, eller TC worlds konferens i Tyskland (vilken räknas till en av världens största i branschen).

Syftet med stipendiet är att bidra till att ge medlemmar möjlighet att besöka evenemang i branschen.

Resestipendiet är på 5 000 kr och utgår normalt till en medlem per år.

Ansökan skall skickas in senast 31 maj 2018 till info@teknikinformatoren.se.