Känner du någon som bör bli ”Årets Teknikinformatör”?

– Personen ska aktivt bidra till att teknikinformation utvecklas och används.
– Personen som nomineras måste arbeta med teknikinformation som sin huvudsyssla.

Både medlemmar och icke-medlemmar har rätt att nominera kandidater (som kan vara medlem i FTI, icke-medlem i FTI, eller grupp av teknikinformatörer) till Årets Teknikinformatör.

Skriv ihop några korta rader om den person du tycker är värd utmärkelsen!
Skicka in din nominering senast 31 januari till info@teknikinformatoren.se.