Årets Teknikinformatör

Detta är en årlig utmärkelse med syftet att lyfta fram personer som på ett särskilt förtjänstfullt sätt har bidragit till att lyfta fram teknikinformation och höja dess kvalitet. Utmärkelsen bidrar därför aktivt till att lyfta fram yrkesrollen i stort.

Yrkesrollen är bred och varierar mellan olika företag; tanken är därför att nomineringskriterierna inte skall vara för snäva utan att en väl formulerad nominering utgör grunden för omröstningen.

Föreningens medlemmar röstar fram den nominerade de tycker mest förtjänar utmärkelsen. Det är alltså inte en utsedd jury som utser vinnaren.

Nomineringsförfarandet

Både medlemmar och icke-medlemmar har rätt att nominera kandidater (som kan vara medlem i FTI, icke-medlem i FTI, eller grupp av teknikinformatörer) till Årets Teknikinformatör. Det måste finnas minst tre kandidater för att det skall bli en omröstning.

Här kan du skicka in en nominering…

Men innan du gör det så läs informationen som följer!

Nomineringskriterier

  • Personen som nomineras måste arbeta med teknikinformation som sin huvudsyssla.
  • Personen ska aktivt bidra till att teknikinformation utvecklas och används
  • Personen som nomineras har inte utsetts till Årets Teknikinformatör de senaste fem åren.
  • Nomineringen är inskickad i tid och via formuläret på denna webbplats.

Obs! Alla nominerade hamnar på röstsedeln, antalet nomineringar spelar ingen roll.

För att nomineringen skall vara giltig och publiceras skall den vara inskickad senast 30 september. Om nomineringen inte är fullständig kommer den att diskvalificeras, varpå den nominerande informeras om detta.

Information om nomineringsförfarandet presenteras på FTI-konferensen, samt skickas ut via nyhetsbrevet. Minst en påminnelse måste skickas ut under nomineringsperioden.

Alla godkända nomineringar presenteras på teknikinformatoren.se.

Röstningsförfarandet


Här hittar du de nominerade…

För att rösta loggar du som medlem in i kunskapsbanken.

FTI ger sina medlemmar möjligheten att rösta fram ”Årets Teknikinformatör”. Medlemmarna får information om att det är dags för omröstning via nyhetsbrev. Minst en påminnelse skickas ut.

Röstning sker via formulär på teknikinformatoren.se. Endast medlemmar äger rätt att rösta. Varje medlem får rösta endast en gång. Om det blir oavgjort mellan två eller flera kandidater utser styrelsen en vinnare.

Vinnaren meddelas senast 31 januari.

Pris till vinnaren

Den som får flest röster vinner följande:

  • Äran
  • Diplom
  • Blomma
  • Konferensavgift för en person (inkluderar ej resa, boende eller förlorad arbetsinkomst) för den konferens där prisutdelningen sker.
  • En motivering till utmärkelsen.
  • Presentation av Årets Teknikinformatör på teknikinformatoren.se i form av en intervju, där tyngdpunkten ligger på motiveringen i nomineringen.

Utdelning av priset

Utdelning av priset sker på nästkommande FTI-konferens. Om vinnaren ej kan delta på konferensen skickas blommogram och diplom via post. I så fall går vinnaren miste om den kostnadsfria konferensen; den kan inte överlåtas.