Fadderverksamhet

För att underlätta introduktionen till yrket erbjuder FTI nya medlemmar möjligheten att få en fadder.

En fadder åtar sig bland annat att:

  • Kalla till ett introduktionsmöte (ca 1 timme). Under samtalet diskuterar faddern och du som ansöker förväntningarna på fadderskapet, och kommer överens om formerna för detta.
  • Fungera som bollplank med råd och stöd (ca 10 timmar under ett år).

Ett gott fadderskap bygger på en god relation mellan faddern och den sökande. FTI ansvarar därför inte för att utse en fadder, utan det kommer de berörda personerna själva överens om. Däremot tillhandahåller FTI kontaktmöjligheten och sätter upp ramarna för fadderskapet.

FTI:s faddrar är erfarna inom sin yrkesroll. En fadder:

  • Arbetar med teknikinformation som sin huvudsyssla och har gjort det under de senaste fem åren.
  • Är medlem i FTI.

Den som önskar sig en fadder tar själv kontakt med en från listan som FTI tillhandahåller. Tillsammans kommer man överens om ett eventuellt fadderskap. Båda parter har rätt att när som helst avsluta ett pågående fadderskap, oavsett anledning.

För att ansöka om en fadder via FTI krävs:

  • Att du har betalat medlemskap i föreningen för innevarande år.
  • Att du skriver en kort presentation om dig själv, inklusive fotografi, och berättar varför du vill ha en fadder.

Här hittar du FTI:s faddrar och mer information… (kräver inloggning)

För dig som är intresserad av att bli fadder inom FTI…  (kräver inloggning)

Båda sidorna kräver inloggning! Bli medlem!