Föreningen Teknisk Information (FTI) är en intresseorganisation för professionella teknikinformatörer och teknikillustratörer. Föreningen verkar för att främja verksamhet inom teknikinformation, sprida upplysning om yrkesrollerna och deras betydelse.

FTI anordnar årligen en konferens som har till syfte att erbjuda en naturlig mötesplats för erfarenhetsutbyte kring teknikinformation. Medlemmar, icke medlemmar, små och stora företag/organisationer som erbjuder produkter, tjänster eller processer för teknikinformation inbjuds som deltagare och/eller föreläsare.

Årets tema: Information för människa och maskin

Plats: Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik, Stockholm

Datum: 12-13 mars 2019

Du kan välja mellan att hålla en föreläsning, en workshop eller kanske någon form av kortare utbildning. När det gäller föreläsningarna brukar vi rekommendera max 40 min medan en workshop eller utbildning kan hålla på längre, ca 90 min. Hör gärna av dig till konferens@teknikinformatoren.se om du vill diskutera mer.

Som föreläsare/workshopshållare bjuder föreningen på din konferensavgift (värde ca 2 500 kr). FTI betalar inte för arvode, resor eller boende.

Skicka in ditt förslag till konferens@teknikinformatoren.se senast den 15 januari 2019.
Ange titel och en kortfattad beskrivning av vad det är som du vill föreläsa om eller hålla workshop/utbildning kring.

Varmt välkommen med ditt förslag! Sprid gärna inbjudan till alla du tror skulle kunna erbjuda oss en spännande föreläsning eller engagerande workshop!

Vänliga hälsningar

Styrelsen i FTI