Anmälan och priser

Klicka här för att anmäla dig som deltagare

Konferensavgift för medlemmar inkl. förtäring:

  • För medlemmar inkl. förtäring: 2 000 kr (inkl. moms)
  • För icke-medlemmar inkl. förtäring: 3 000 kr (inkl. moms)

Endagsbiljetter

  • För medlemmar inkl. förtäring: 1 500 kr (inkl. moms)
  • För icke-medlemmar inkl. förtäring: 2 000 kr (inkl. moms)

 

Dela dagarna med en kollega

Två personer kan dela de två dagarna mellan sig, endast en person får delta åtgången. Personerna som ska dela ska namnges vid anmälan.

  • För medlemmar inkl. förtäring: 3 000 kr (inkl. moms)
  • För icke-medlemmar inkl. förtäring: 4 000 kr (inkl. moms)

 

Avanmälan och återbetalningsregler

Vid återbud från och med 28/2 faktureras 100 %.
Undantag: Vid uppvisande av läkarintyg faktureras 10 % vid återbud senast 20/3.