Marknadsföringspaket

STORA marknadsföringspaketet (bokas före 31/1 2017):

 • Verktygspresentation eller valfri workshop
  • 1½ timme
  • Antal deltagare ca 1/3 av totala antalet deltagare (3 parallella spår)
 • 1 person ingår (inkl. föreläsningar och förtäring under hela konferensen)
 • Plats för 1 st. medhavd rollup (max 100 cm bred)
  • Dag 1 i stora konferenslokalen
  • Dag 2 i den lokal där er presentation sker
  • OBS: Ingen traditionell mässmonter
 • 2 minuters muntlig presentation av ert företag från talarpodiet dag 1
 • Konferenskassen
  • Logotyp på kassen
  • Valfritt material till deltagare
 • Information i utskick till deltagarna under 2017 före konferensen
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
 • Information på teknikinformatoren.se
  • Logotyp och beskrivning av verktygspresentation/workshop (max 80 ord)
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
  • Kort presentation av föreläsaren, för FTI:s webbplats (50-80 ord och bild)
 • Konferensprogrammet
  • Logotyp och beskrivning av verktygspresentation/workshop (max 80 ord)
  • Kort presentation av föreläsaren, för FTI:s webbplats (50-80 ord och bild)
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
 • Logotyp på Inbjudan till deltagare

Kostnad: 10 000 kr (exkl. moms)

LILLA marknadsföringspaketet (bokas före 31/1 2017):

 • 1 person ingår (inkl. föreläsningar och förtäring under hela konferensen)
 • Plats för 1 st. medhavd rollup (max 100 cm bred)
  • Dag 1 i stora konferenslokalen
  • Dag 2 i en av dagens konferenslokaler
  • OBS: Ingen traditionell mässmonter
 • 2 minuters muntlig presentation av ert företag från talarpodiet dag 1
 • Konferenskassen
  • Logotyp på kassen
  • Valfritt material till deltagare
 • Information i utskick till deltagarna under 2017 före konferensen
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
 • Information på teknikinformatoren.se
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
 • Konferensprogrammet
  • Logotyp och företagsbeskrivning (max 50 ord)
 • Logotyp på Inbjudan till deltagare, om paketet bokas före 30/11 2016

Kostnad: 6 500 kr (exkl. moms)

FTI STORA o LILLA Marknadsföringspaket

FTI LARGE and SMALL Marketing Package