FTI:s hedersmedlemmar

Enligt föreningens stadgar:

”Person som på utomordentligt sätt främjat föreningen eller dess intressen kan av årsmöte på styrelsens förslag utses till hedersledamot.”

Att vara hedersmedlem innebär följande:

 • Hedersmedlemmen har rätt att kalla sig hedersmedlem av FTI
 • Hedersmedlemmen presenteras på webbplatsen (inklusive motivering), nedan
 • Hedersmedlemmen betalar ingen medlemsavgift
 • Ett hedersmedlemskap varar livet ut.

Följande medlemmar har av föreningens årsmöte tilldelats utmärkelsen Hedersmedlem:

Evelina Skjutare

Porträtt Evelina Skjutare. Chefs konf. Support & Service

 • Medlem i föreningen sedan: 2008-10-09
 • Hedersmedlem sedan: årsmötet 2015
 • Motivering: ”Evelina har arbetat med föreningens konferens under många år och med stort engagemang; de senaste åren som huvudansvarig. Hon har ansvarat för planering, budget, verkställande, samt budgetuppföljning på ett sätt som gjort konferensen ekonomiskt självförsörjande. Hon har också skapat en struktur och en ram för planeringsarbetet som går att återanvända för kommande konferenser. Mässan med utställande företag, som är en del av konferensen, har vuxit under Evelinas ansvar. Konferensen är numera välplanerad och matnyttig, och ger oss teknikinformatörer många sätt att träffas och mötas.”

Björn Omér

230px-BjornOmer

 • Medlem i föreningen sedan: 1 januari 1976
 • Motivering: Den ursprunliga motiveringen finns dessvärre ej längre tillgänglig, men andemeningen handlade enligt Björn själv om att han drev frågan om certifiering av teknikinformatörer från en idé fram till en fungerande rutin.

Ulf-L Andersson (ULA)

ULA_Beskuren

 • Medlem i föreningen sedan: 1 januari 1964 (en av föreningens grundare)
 • Motivering: Den ursprungliga motiveringen finns dessvärre ej längre tillgänglig, men handlade enligt Ulf själv om det faktum att han var en av de drivande krafterna att starta föreningen. Läs mer om hur det gick till i föreningens jubileumsskrift som du hittar här.

Gunnar Hambræus

 • Medlem i föreningen sedan: 1 januari 1964 (en av föreningens grundare)
 • Motivering: Den ursprungliga motiveringen finns dessvärre ej längre tillgänglig.