FTI:s resestipendium

FTI erbjuder sina medlemmar att söka resestipendium för att delta i en valfri konferens om teknikinformation, t.ex. FTI:s konferens, TC europes kollokvium, eller TC worlds konferens i Tyskland (vilken räknas till en av världens största i branschen). Syftet med stipendiet är att bidra till att ge medlemmar möjlighet att besöka evenemang i branschen.

Resestipendiet är på 5 000 kr och utgår normalt till en medlem per år. För att kunna tilldelas stipendiet skall man ha varit medlem i föreningen sedan minst två år.

Ansökan skall skickas in senast 31 oktober. Bland inkomna ansökningar utser FTI:s styrelse en stipendiat. Vinnaren av stipendiet meddelas senast 31 december. Stipendiaten presenteras på konferensen i mars, samt på teknikinformatoren.se. Stipendiet måste nyttjas innevarande budgetår, dvs. senast nästföljande 31 december.

Vinnaren av resestipendiet åtar sig att skriva en reserapport som publiceras på teknikinformatoren.se.

Här kan du ansöka om FTI:s resestipendium…

Här hittar du namnen på tidigare stipendiater…

Enligt skatteverkets webbplats:

”Vissa stipendier är avsedda för ett speciellt ändamål, t.ex. en resa. Dessa är skattepliktiga om de har samband med mottagarens tjänst. En förutsättning för skattefrihet är att det i princip inte finns något krav på motprestation. Det innebär att bidrag till en reportageresa är skattepliktigt. Däremot är ett resestipendium skattefritt om mottagaren endast förbundit sig att skriva en reserapport om hur resan har förlöpt. Mottagaren får i det senare fallet inte heller avdrag för kostnader i samband med resan.