God teknikinformation

God teknikinformation ska ha följande egenskaper. Den ska vara:

 • Begriplig
 • Målgruppsanpassad
 • Användbar
 • Välillustrerad
 • Lättnavigerad
 • Lättillgänglig
 • Förutsägbar och kännas bekant
 • Komplett
 • Korrekt
 • Koncis
 • Konsekvent
 • Relevant
 • Objektiv.

Dessutom ska den vara:

 • Kostnadseffektiv
 • I tid.

Utöver detta kan det finnas företagsinterna krav som kan behöva identifieras.