RÄTTNING: Årsmöte i Göteborg, inget annat.

Välkommen till FTI:s årsmöte torsdagen den 30 mars kl. 08.15-09.25 på Hotell Waterfront i Göteborg.

Här finns FTI Årsmöte Dagordning.

Här finns FTI årsberättelse 2016.

Här finns FTI budget_2017_revA.

Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på årsmötet.

Skriv ut handlingarna och ta med till årsmötet.

Välkommen önskar styrelsen! 

Information från valberedningen

I och med årsmötet slutför några av föreningens förtroendevalda ledamöter sina uppdrag. Glädjande nog har vi några nya kandidater som har anmält intresse, men det behövs fler friska krafter till nästa verksamhetsår. 

Är du intresserad av att bidra till och påverka föreningens fortsatta verksamhet? Ta då kontakt med valberedningen. Om du undrar vad styrelsearbetet innebär, kontakta ordförande Boo Engstrand. Om du har frågor om revisorsarbetet eller om valberedningen, kontakta Kim Brising i valberedningen.

 

Att engagera sig i FTI är roligt, givande och meriterande. Det är också ett utmärkt sätt att utöka sitt kontaktnät inom teknikinformatörsvärlden!