Kandidater till Årets Teknikinformatör 2016

Här kan du läsa mer om utmärkelsen Årets Teknikinformatör.

Följande kandidater är nominerade: TIM Team Axis Communications AB, Mikaela Gidlund och Monique Pehrsson.


TIM Team Axis Communications AB

Arbetsgivare/arbetsplats: Axis Communications AB

Motivering: ”Jag vill nominera mitt team på Axis Communications AB. Teamet består av 18 personer med olika roller där alla har ett gemensamt mål, dvs att jobba utifrån användarens behov. Vi har utgått från våra ”personas” dvs fiktiva personer som är våra läsare. Vi har även tagit del av forskning om framtidens dokumentation som visar att det behövs mer rörlig bild och lättillgänglig, sökbar dokumentation. Detta team har med sin olika kompetenser lyckats få fram modern och pedagogisk teknisk dokumentation i olika format. Även den tekniska lösningen bakom dokumentationen är öppen, effektiv och enkel. Materialet är översatt till ett antal språk via ett automatiserat översättningssytem i samarbete med byrå.
Samarbetet kring dokumentationens olika format har sträckt sig utanför teamet till Sälj- och marknadsavdelningar som gett värdefull återkoppling. Se
exempel.


Mikaela Gidlund

Arbetsgivare: Saab AB

Motivering: ”För sin engagemang och vilja att utveckla språket inom Saab och inom vår teknikinformation. Där ett av hennes initiativ är att föreslå till koncernledningen att Saab bör komplettera de riktlinjer som finns för hur vi uttrycker oss i olika sammanhang med en språklig vision och riktlinjer för den tekniska Informationen.”


Monique Pehrsson

Arbetsgivare: Semcon AB

Motivering: ”Monique har under många år som konsult byggt upp en rad goda egenskaper. Hon har under det senaste året tagit det till en annan nivå. Det projekt som hon leder är ett dokumentationsprojekt där tekniken är världsledande och därmed att det inte finns något att luta sig på. Teknikinformatörerna i projektet finns på en rad ställen i världen och kulturskillnaderna är stora. När åsikterna har haglat runt henne så har hon med bravur kunnat bryta ner detta till åtgärder och kunnat väglett sina skribenter in på säker mark. Årets teknikinformatör tycker jag ska gå till Monique för den rollmodell hon är i detta projekt, både för svenska teknikinformatörer men också ute i världen.”