Kontakt

Om du vill bli medlem i FTI, läs mer här.

Om du vill ändra din information i medlemsregistret, logga in på Min Sida.

Använd kontaktlänkarna nedan om du har frågor om något, till exempel om annonser, medlemsskap eller certifiering.

# Befattning Befattningshavare
1 FTI:s ordförande Boo Engstrand
2 Webbärenden Stefan Grahn
3 Medlemsärenden och medlemsfakturor Johan Anglemark
4 Övriga fakturaärenden till kassören Stefan Grahn
5 Annonsering Björn Nord
6 Konferens Jennie Bergström
7 Certifiering Certifieringskommittén
8 Nationella kontakter Boo Engstrand
9 Internationella kontakter Björn Nord
10 Kundundersökningar Stefan Grahn
11 Övriga ärenden Styrelsen