FTI anordnar efter behov kurser kring teknikinformation. Om det är någon eller några av kurserna nedan som är intressanta, skicka ett mail till utbildning@teknikinformatoren.se

 • Introduktion till XML, 1/2 dag, 500:- Plats: Stockholm, Göteborg, Karlstad
 • Introduktion till DITA, 1/2 dag, 500:- Plats: Stockholm, Göteborg, Karlstad
 • Introduktion till MadCapFlare, 1 dag, 1.000:- Plats: Karlstad
 • Teknikinformation från grunden, 2 dagar, 2.000:- Plats: Stockholm, Göteborg, Karlstad
 • Adobe InDesign från grunden, 2 dagar, 2.000:- Plats: Karlstad
 • Adobe InDesign avancerat, 2 dagar, 2.000:- Plats: Karlstad
 • Adobe Illustrator från grunden, 2 dagar, 2.000:- Plats: Karlstad
 • Adobe Illustrator avancerat, 2 dagar, 2.000:- Plats: Karlstad
 • Adobe Framemaker från grunden, 2 dagar, 2.000:-
 • Adobe Framemaker avancerat, 2 dagar, 2.000:-
 • Introduktion till Arbortext, 1 dag, 1.000:-
 • Arbortext grundkurs, 2 dagar,  2.000:-
 • IsoDraw, grundkurs, 2 dagar, 2.000:-
 • S1000D, 2 dagar
 • Skriva för översättning, 1 dag, 1.000:-
 • Skriva på engelska, 1 dag, 1.000:-
 • Maskindirektivet/EU-direktivet, 1 dag, 1.000:-

Vänligen Styrelsen