Nyttiga länkar om teknikinformation

Nedan finner du länkar till olika webbplatser som kan vara användbara för tekniska kommunikatörer.
>>  Se även Kunskapsbanken för dokument som du kan ladda ner
(För att länken ska fungera, måste du först logga in.)

Intresseorganisationer och -föreningar

 • BOTI (BranschOrganisationen för TeknikInformation) – Mötesplatsen för företag och organisationer där teknikinformationsbranschen i Sverige utvecklas.
 • DIK-förbundet (Dokumentation-Information-Kultur) – Ett fackförbund inom SACO för studenter och högskoleutbildade inom dokumentation, information och kultur.
 • SFÖ (Swedish Association of Professional Translators) Sveriges Facköversättarförening.
 • STIMDI (Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för Människa-Dator-Interaktion)- En ideell förening med syftet att främja utbytet av information om forskning kring människa-datorinteraktion (MDI) mellan universitetsinstitutioner och företag.
 • Sveriges Informationsförening.

Teknikinformation

Användbarhet

Lönestatistik

 • Lönebarometern, CSjobbs oberoende lönestatistik baserade på anonymt inlämnade uppgifter.
 • Lönestatistik.se, statistik baserad på referenser från användare och som gäller från dagens datum och ett år tillbaka.

Internationella kontakter

TCeurope och dess medlemsländer:

 • TCeurope (the European umbrella organisation for technical communication)
 • ISTC (Institute of Scientific and Technical Communicators, Storbritannien)
 • STIC (Studiekring voor Technische Informatie en Communicatie, Holland)
 • COM&TEC (Associazione Italiana per la Comunicazione Tecnica, Italien)
 • tekom Schweiz (Technische Kommunikation, Schweiz)
 • STVY (Suomen teknisen viestinnän yhdistys, Finland)
 • CRT (Counseil des Rédacteurs Techniques, Frankrike)
 • APCOMTEC (Associação Portuguesa para a Comunicação Técnica, Portugal)

Några övriga länkar:

 • INTECOM (The International Council for Technical Communication)
 • STC (Society for Technical Communication)
 • tekom Tyskland

 IT-termer

Översättning av ord och synonymer via uppslagsverk på Internet

Utbildningar och kurser

Bland andra så finns följande svenska utbildningar för teknikinformatörer:

 • Mittuniversitetet har kurser för teknikinformatörer och illustratörer med intriktning mot teknikinformation

Processer och metoder

 • Agila Sverige – En förening som arrangerar konferenser i agila metoder.

IT-verktyg