Utöver årets föreläsningar, workshops och verktygspresentationer kommer vi att bjuda på nätverkande, mingelmöjligheter, gruppdiskussioner, årsmöte och festlig middag.

Föreläsningar

Continuous delivery – global technical communication at the speed of now

Dave
Dave Ruane, Xplanation Language Services

Consumers have come to expect relevant, instant content at their fingertips, driven by cloud and mobile. For global corporations, it means faster product releases, but also enhanced flexibility and responsiveness. Technology alone does not provide real-time continuous delivery. Lean continuous delivery models, a culture shift, and alignment of all functions in the delivery chain, including content authoring and localisation is needed. At this talk you will find out what leading organisations are doing to continuously deliver global content and achieve the speed of now.

Dave Ruane is enterprise business development director for Europe, the Middle East and Africa at Xplanation. Starting off as an engineer, Dave specialised in localisation, delivering globalisation solutions to a large variety of global customers. Dave has a particular interest in global brands, inspiring content, agile and continuous delivery, business intelligence, automation and how to simplify localisation. He is a regular speaker at industry forums and events.

 

Delivering Finalized Versions of Maps and Topics That Are Still under Work in Progress

Fredrik
Fredrik Smidfelt, Ericsson

This session will present a way for technical writers to continuously deliver content while other writers are still working on the document. By looking at how software development uses branching, the coordination need for technical documentation can be limited even though the development organization handles tens of thousands of DITA maps and topics, has hundreds of cross functional teams/writers spread around the globe and individual unsynchronized time plans for the features to be documented.

Fredrik Smidfelt is a program manager responsible for customer product information at Ericsson. Fredrik is part of Ericsson’s corporate steering group for customer product information and was the project manager for introducing DITA at Ericsson. Fredrik has since nearly 20 years been working with technical information in various positions within the telecom and other industries.

 

Monteringsanvisningar direkt från CAD

Carl
Carl Johnson, Condesign Infocom

Monteringsanvisningar till den egna produktionen anses ofta för dyrt och tidskrävande att ta fram. Vår kund hade behov av enkla och tydliga monteringsanvisningar, men hade en begränsad budget och tidplan. Istället för att använda oss av traditionella illustrations- och skribentvertyg, tog vi fram anvisningarna direkt i Lattice3D Studio. Det nya arbetssättet gjorde att vi kunde halvera tiden för framtagningen. Samtidigt kunde vi hantera remisser och uppdateringar på några få dagar istället för flera veckor som den gamla processen krävde.

Carl har över 10 års erfarenhet av projektledning, processutveckling och systemimplementation inom produktutvecklande företag. Fokus i Carls arbete ligger i att hitta effektivare arbetssätt inom produktutvecklingsprojekt och förbättrad hantering av produktinformation.

 

Workshops/Verktygspresentationer

Nytt innovativt web-baserat gränssnitt till Skribenta CCMS

Jan Christian
Jan Christian Herlitz, Excosoft

Att lagra teknikinformation strukturerat (i xml) är idag en självklarhet. Vilket schema man använder och hur man arbetar mot denna informationsmängd är en mer komplex fråga. Skribenta CCMS har under 15 år använt det superenkla schemat Flex med stor framgång. Efter 3 års utveckling lanseras nu Skribenta CCMS version 5 med ett helt nytt och innovativt webb-baserat gränssnitt. Gränssnittet bygger på expansioner där man inte förlorar sammanhanget. Verktyg presenteras inbäddade ”nära” den information man vill påverka.

Jan Christian Herlitz grundade Excosoft 1986 och har sedan dess jobbat med verktyg för strukturerad dokumentation.

 

Getting better in your documentation skills

Jörg
Jörg Plöger, Schema

Getting better in your documentation skills – five steps for better, faster and cheaper documentation. In five small sessions we will present practical steps to optimize the documentation process:

 • Standardization
  What standards should you observe?
 • Structuring
  How can you structure your content?
 • Modularization
  Which content can be reused?
 • Classification
  How do you handle variants?
 • Distribution
  Are you able to distribute via portals and apps?

Using SCHEMA ST4 to address these steps, Interdoc Consultants helps customers to streamline their documentation process.

Jörg Plöger studied mathematics. He has worked in technical communication in a wide variety of industries for more than 20 years. As consultant and trainer, he has travelled around Europe many times. Since 2000, Jörg Plöger has been working in the software industry (Translation Memory Systems (TMS) and Content Management Systems (CMS)). He is sales representative of SCHEMA and based in Bremen, Northern Germany.

 

Öka kundupplevelsen och lär känna dina användare bättre via Lodges
– en digital distributionsplattform

Fredrik L
Fredrik Larsson, Semcon

Sättet vi konsumerar information på idag skiljer sig avsevärt jämfört med för bara några år sedan. Semcon har därför tagit fram en tjänst/verktyg som vi kallar Lodges, där vi kan distribuera personifierad och produktunik information digitalt till olika kanaler såsom webb, mobila enheter etc., och samtidigt säkerställa att informationen alltid är uppdaterad. I denna presentation kommer Semcon demonstrera sin lösning och också visa hur du kan lära känna dina användare bättre genom denna distributionsplattform.

Presentationen kommer hållas av Fredrik Larsson. Fredrik började på Semcon 2001 och är idag ansvarig för vår avdelning Digital Development. Digital Development syftar till att ta fram moderna och framtidsäkra lösningar/system för både produktion och distribution av information där fokus ligger på slutanvändaren. Dessförinnan har Fredrik haft en rad olika roller inom Semcon och har bland annat ansvarat för produktionen av Volvo Cars ägarinformation.

Telia’s transition from MS Word to Madcap Flare

Fredrik_Aahlen_TeliaSonera-243x300
Fredrik Åhlén, TeliaSonera

Fredrik Åhlén from TeliaSonera in Uppsala, will describe Telia’s transition from MS Word to Madcap Flare. Telia started out with Flare in June 2015, had the initial implementation training in August 2015 – and now have a fully functional HTML5 output from Flare for an entire suite of products.

Fredrik will describe this and much more:

 • Why did Telia choose this solution?
 • How did the transition from copy/paste in Word to single sourcing and topic based authoring go?
 • Why did Telia choose HTML5 output as the primary output?

Fredrik Åhlén has more than 20 years of experience from the IT/ICT industry and has been involved in many large and mid-size IT-projects both in Sweden and the US with many different responsibilities.  Fredrik holds a M.Sc. in Engineering Physics/Computer Systems and Post-Graduate Certificate of Education from Uppsala University in Sweden. Fredrik now act as Product Management Specialist at TeliaSonera. Fredrik has been deeply involved in the strategic decisions regarding moving from paper to online documentations in terms of TeliaSonera’s contact center platform CallGuide.