Teknikinformatörens roll

Teknikinformatörer arbetar nära tekniken inom ett flertal olika branscher, till exempel inom telekommunikation, fordonsindustrin, programvaruindustrin, konsument- och industriprodukter och medicinteknik.

Teknikinformation kan framställas av människor med olika yrkesroller, till exempel:

  • Skribenten som designar, skapar och underhåller olika typer av teknisk information. Denna information inkluderar online-hjälp, bruksanvisningar, instruktionsböcker, användarmanualer, reservdelslistor, tekniska specifikationer och andra centrala dokument inom företag och organisationer.
  • Illustratören och fotografen som tar fram illustrationer, bilder och visualiseringar
  • Översättaren som översätter tekniska texter från ett språk till ett annat
  • Typografen och art directors som ger en grafisk formgivning av informationen i dess slutgiltiga form
  • Pedagogen som tar fram utbildningsmaterial.

Ofta är det en och samma person som fyller flera av dessa roller.

Huvudsaklig uppgift

Teknikinformatörens huvudsakliga uppgift är att samla in, sammanställa och förmedla tekniskt material på ett tydligt, kortfattat och effektivt sätt. Materialet ska också vara korrekt (kvalitetssäkrat), konsekvent, hänga ihop logiskt och vara målgruppsanpassat. Slutligen ska teknikinformatören se till att materialet enkelt kan publiceras i tryckt och elektronisk form, i varianter och genom kanaler som matchar användarens behov.

Bakgrund

Som regel har teknikinformatören en kombination av teknik- och språkkunskaper, ofta finns en teknisk och/eller humanistisk kandidat- eller magisterexamen i botten. Vissa teknikinformatörer har sedan valt att vidareutveckla sig inom något specifikt produktområde eller mot en särskild bransch.

Förståelse för målgruppen

Centralt i teknikinformatörens arbete är att förstå målgruppens behov och dokumentationens syfte. Denna förståelse införskaffas genom att ta del av tekniskt referensmaterial och genom intervjuer med nyckelpersoner inom organisationen, branschen och kundgruppen.
Ibland krävs också användartester/studier för att ta reda på hur produkten används och därmed hur dokumentationen ska utformas.

Granskning

En viktig del av processen när man producerar dokumentation är granskningen. När teknikinformatören har sammanställt alla tekniska data från underlag och intervjuer, skickas ett eller flera utkast till granskningsinstanser för kvalitetskontroll. Granskningen omfattar såväl fackgranskning av den tekniska informationen som språkgranskning med avseende på grammatik, rättstavning och läsbarhet. Man kontrollerar även att informationen följer den fastställda informationsstrukturen och layouten.

Alternativa titlar

Teknikinformatörer arbetar under många titlar, såsom teknikskribent, teknisk skribent, informationsutvecklare, ínformationsdesigner och teknisk kommunikatör.