Välkommen till Föreningen Teknisk Information!

Föreningen Teknisk Information (FTI) är en intresseorganisation för professionella teknikinformatörer och teknikinformatörsföretag.

Föreningen vill främja teknikinformatörers verksamhet, sprida upplysning om yrkesrollen och dess betydelse, samt verka för att ett gott svenskt, tekniskt språk utvecklas.

Föreningen fungerar som ett kontaktnät för teknikinformatörer och är ett forum för utbyte av erfarenheter. FTI arrangerar årligen en tvådagars konferens med seminarier, demonstrationer och möjlighet till nätverkande.

FTI har bevakat utvecklingen inom teknikinformation sedan 1964. Den tekniska utvecklingen av våra arbetshjälpmedel har naturligtvis påverkat de teman som föreningen behandlat genom åren. Men vi har också betonat informationens funktion, vad som är informationskvalitet och metoder att göra informationen lättanvänd, m.m.

Föreningens hemsida är ett forum för informationsutbyte och kontakter, till exempel:

  • En plats för allmän information om teknikinformation (för att förtydliga vad vår yrkesroll innebär och i förlängningen vilken roll föreningen har)
  • Hemsidan uppdateras kontinuerligt med nyheter som rör föreningsmedlemmarna
  • Medlemsarean tillhandahåller olika typer av vägledningar som kan vara till hjälp för en teknikinformatör (kom gärna med förslag på ytterligare material som skulle vara till nytta för dig)
  • Möjlighet för företag i branschen att nå ut med produktinformation till relevant målgrupp och därmed möjlighet för medlemmarna att få tillgång till denna information.

Välkommen som medlem du också!