FTI:s historik

FTI startades 1964 och har sedan dess arbetat med att sprida vetskap om vikten för ett utvecklat land att ha specialister som arbetar med teknikinformation. Samtidigt har föreningen genom föredrag, konferenser, studiebesök och kurser underlättat för medlemmarna att fortbilda sig.

FTI 50 år, jubileumsskrift…

FTI 50 år, tidsaxel…

Den tekniska utvecklingen av våra arbetshjälpmedel sedan 1960-talet har naturligtvis påverkat de teman vi har behandlat i föreningen,  men väl så mycket intresse har ägnats mer grundläggande aspekter på arbetet. Vi har till exempel betonat informationens funktion, funktionsprovning av information, vad som är informationskvalitet och psykologiska metoder att göra användningen av informationen lättare och snabbare. Vi tog tidigt upp frågan om produkters hanterbarhet och användning av andra medier än papper med tryck.

Internationellt har föreningen varit aktiv från början. Tidigt tog vi kontakt med den amerikanska föreningen. Den ville gärna starta egna chapters i Europa. Vi trodde mer på nationella föreningar i de olika länderna. Under åren 1967-1969 arbetade vi intensivt för att i stället skapa en paraplyorganisation för den amerikanska och de europeiska föreningarna. Målet var att ha en större grupp i ryggen när vi kontaktade olika instanser för att få större förståelse för vårt yrke.

Arbetet ledde 1970 till att INTECOM bildades av föreningarna i England, USA, Holland och Sverige. Därefter lade vi ner en hel del arbete för att få föreningar startade i ytterligare länder i Europa, vilket så småningom lyckades. Vi tog också initiativ till INTECOMs Forum-konferenser och arrangerade två av dem (i Malmö 1975 och Stockholm 1990).