FTI:s styrelse och övriga förtroendeuppdrag

 

Tf ordförande

samt kontaktperson mot företag och utbildare

Boo Engstrand

Boo Engstrand

Är maskiningenjör i botten och har läst teknikinformation på högskolan i Karlstad. Har under åren hunnit med Ericsson, Explicon (fd. Translator), Sigma Kudos (fd. Sigma Information Design), Simonsoft Nordic, och som egen. Arbetar idag som konsult på Autotech Teknikinformation i Karlstad.

«Jag är mycket intresserad av framtiden för vår bransch och därför också av FTI och att vi där kan förbereda oss själva och våra kollegor på vad som komma skall.»

bosse@teknikinformatoren.se

Kassör

Niclas Lindgren

Niclas Lindgren

Är både copywriter och teknikinformatör, och har skrivit om tekniska produkter och tjänster sen 1997. Typiska uppdragsgivare genom åren har varit ÅF, Siemens, Saab, Schneider Electric och Miltronic.

«Min åsikt är att teknikinformation och reklam har massor att lära av varandra, och detta vill jag hjälpa företag att upptäcka och dra nytta av.»

niclas@teknikinformatoren.se

Sekreterare

Jennie Bergström

Studerade produktutveckling på högskolan och började då hålla på med det som jag senare förstod var teknikinformation. Har sen 1997 jobbat med det på olika konsultföretag, nu jobbar jag på Autotech Teknikinformation. Har under åren haft många olika roller men mest har jag jobbat med projektledning samt förbättringar av arbetsprocesser och information.

”Vill vara med och försöka se till att teknikinformatörer blir bättre på att ta plats i de organisationer där de är verksamma. Att man slutar se instruktioner och användbarhet som något nödvändigt ont utan något som istället kan göra att kunderna väljer just din produkt.”

jennie@teknikinformatoren.se

Styrelseledamot: Webb

Björn Nord

Björn har en lång och gedigen arbetserfarenhet inom teknikinformation från flera olika branscher. Björns bana inom teknikinformation startade när han studerade teknikinformation på Karlstad Universitet. Därefter har Björn arbetat med uppbyggnad av dokumentationsstrukturer på bl.a. Schneider Electric och General Electric. Björn har erfarenhet från eftermarknadsutveckling och eftermarknadskoncept för kunder inom tillverknings- och telekomsindustrin. Björn har också arbetat med informationsanalyser och mjukvarudokumentation. Idag arbetar Björn som säljchef på Combitech AB, Technical Information Solutions.

”Jag ser en utmaning i att ta teknikinformationen framåt och få en tydligare koppling till produktens hela livscykel. Om ett företag kan hålla en röd tråd från utveckling till skrotning har man lyckats med sin teknikinformation.”

bjorn@teknikinformatoren.se

Övriga förtroendeuppdrag

Certifieringskommitté

Jennie Bergström
Bengt Nilson

certifiering@teknikinformatoren.se

 

Revisorer

Stellan Abramson, revisor
Hans Sundgren, revisor
Leif Dahl, revisorsuppleant
En plats som revisorsuppleant är vakant.

revisorer@teknikinformatoren.se

Valberedning

Kim Brising (sammankallande)
Johan Anglemark
Rose-Marie Hellqvist

valberedningen@teknikinformatoren.se

Övrig information

Föreningens adress

Föreningen Teknisk Information
Box 6245
102 34 Stockholm

Föreningens bankgiro

(OBS, ej för medlemsavgifter)
834-4012

Föreningens organisationsnummer

818501-2658

Medlemsavgifter

Hanteras av Föreningshuset SEDAB som skickar ut avier och följer upp inbetalningarna.

Kontonummer för Föreningshuset

Bankgiro 880-1003
Plusgiro 12 49 07-7