Internationella kontakter

FTI ingår i ett nätverk av internationella organisationer. Dels finns ett antal nationella organisationer vars medlemmar består av teknikinformatörer och teknikinformatörsföretag (liknande FTI) och dels finns det paraplyorganisationer vars medlemmar består av de nationella föreningarna.

TCeurope

TCeurope är en paraplyorganisation för teknikinformationsföreningar i Europa, grundad år 2002.

TCeuropes huvudsakliga arbete består i utveckling av standarder och riktlinjer för teknikinformation. De verkar även för en förbättring av tekniska utbildningar i Europa och marknadsför teknikinformation på en internationell nivå.

TCeurope håller i ett årligt seminarium (Colloquium) som är kostnadsfritt för medlemmarna i alla anslutna föreningar. En av medlemsföreningarna står för arrangemanget varje år, i sitt eget land. Våren 2009 höll FTI i detta seminarium i samarbete med den finska föreningen STVY.

FTI är en av åtta medlemmar i TCeurope. En av FTIs styrelses ledamöter har som ansvarsområde att representera FTI i TCeurope. Under årens lopp har det inneburit olik typer av styrelseuppdrag. (Möten sker via Skype.)

Läs mer om TCeurope och deras medlemmar.