Certifierade medlemmar

Nedan visas de medlemmar som FTI certifierat. Kontakta certifieringskommittén om du har frågor. Kolumnen År anger årtal för första certifiering.

Nr Namn Företag År
 101  Anders Larsson  Rejlers Ingenjörer AB  2011
 105  Bijan Habibi  2014