Webinar – Nyttan av digital teknikinformation i tillverkande organisationer

15 december kl 12:00 – 13:00

I detta webinar kommer Karin Ahlin, doktorand på Mittuniversitetet, att beskriva sin forskning om nyttan av digital teknikinformation.
Karin har under sina fem år som doktorand utforskat vad som ses som den interna organisationens nytta, hur dessa kan omvandlas från omätbara till mätbara, och vad som påverkar nyttan. Materialet kommer från studier i svenska samt amerikanska tillverkande organisationer, och har sammanställts inom forskarämnet Informatik. Det senare innebär att det finns både tekniska och samhällsvetenskapliga aspekter på t ex hur nytta kan mätas.

Karin har en bakgrund som systemutvecklare och har, före sina doktorandstudier, arbetet 25 år inom IT-industrin. Hennes yrkesroller inriktade sig framförallt på ledning av systemutvecklingsprojekt av ekonomiska processer och samhällskritiska system i en svensk och europeisk kontext.

………………………………………………………………………………………

Join Skype Meeting

Trouble Joining? Try Skype Web App

Join by phone

+46 31 3139484 (Sweden)

Find a local number

Conference ID: 29094

Forgot your dial-in PIN? |Help