Teknikinformatören

Här fanns tidigare Tekom Europe, de finns numera på https://www.technical-communication.org/

Teknikprogrammet - en bred gymnasieutbildning

Du som är intresserad av datorer, teknikutveckling och teknikens roll i samhället kan redan ägna dig åt det på gymnasiet. Det genom att gå Teknikprogrammet. Fördelen med dettas gymnasieprogram är att du kan välja mellan fem olika inriktningar. Dessa är; Design och produktutveckling, Informations- och medieteknik, Produktionsteknik, Samhällsbyggande och miljö och Teknikvetenskap.

På teknikprogrammet får du bland annat lära dig hur teknik produceras, utvecklas, påverkar miljön, samhället och oss människor. I utbildningen ingår det varierade kurser, allt från kemi, fysik till hållbart samhälle. Du kommer få en inblick i samhällsvetenskapliga ämnen, naturvetenskapliga samt det tekniska. 

Efter genomgången utbildning med godkända betyg kan du välja att ta anställning, läsa vidare eller starta eget företag. Är du intresserad av att starta eget kan det vara bra att ha koll på ekonomin först och främst. På informationssajten säljafakturor.se kan du läsa mer om hur du kan få in pengar snabbt om du behöver mer pengar i kassan och har fakturor utställda. 

Inriktningarna på Teknikprogrammet

Det finns som sagt fem olika inriktningar att välja på om du läser teknikprogrammet. 

Design och produktutveckling

På denna inriktning får du kunskaper om datastyrd design. Du får även lära dig stegen mellan idé till färdig produkt och olika metoder inom design och produktutveckling. 

Informations- och medieteknik

På denna inriktning läser du datakommunikation, programmering, digital media, webbutveckling och dator- och kommunikationsteknik. Passar bra att läsa denna om du vill läsa vidare till civilingenjör efter gymnasiet

Produktionsteknik

På denna inrikktning så lär du dig om konstruktion och produktion. Du får kunskap om hur man utvecklar och leder olika processer för att kunna förbättra och driva ett företag och för att förstå hur människor och maskiner ska fungera så bra som möjligt ihop. 

Samhällsbyggande och miljö

Denna inriktning innebär att du läser om miljöfrågor och byggande ur ett ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

Teknikvetenskap

På denna inriktning får du lära dig om hur du använder verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering och andra arbetsmetoder inom teknikvetenskap. Du får studera mycket teknik, matematik och fysik.

Oavsett vilken av de olika inriktingarna som väljs kommer det att innebära en hel del studerande. Men även en del praktik. För de som läser med inriktning mot produktionsteknik kan det bli aktuellt att praktisera hos en behörig elektriker i Uppsala, men även på exempelvis en fabrik. 

För gymnasiebehörighet till Teknikprogrammet krävs godkända betyg i:

  • Svenska eller svenska som andraspråk
  • Biologi
  • Engelska
  • Kemi
  • Matematik
  • Minst sex andra ämnen
  • Fysik

Hjälp med att plugga

Ibland kan det vara svårt att få till det där med att plugga på egen hand. Via https://www.yepstr.com/se/laxhjalp så kan du boka in hjälp med dina läxor. 

Teknik som ändrar spelreglerna

Upptäck framtidens teknik med teknikstudier, precis som du upptäcker framtidens nikotinupplevelse med Loop snus utan tobak. Innovation inom båda fälten bär framtidslöften - från programmering till produktdesign och tobaksfria alternativ som Loop. Utforska teknik som förändrar spelreglerna!